Katharina Namacynski lebt noch
KinderFamilieElternGroßelternUr-Großeltern
  
  
  
 Thadeus Namacynski
  
  
  
Noah Wanger
Katharina Namacynski
 Christian Wanger
 
  
  
 Helene Witt